DLACZEGO SIMPLIFEE?

Simplifee prócz tego, że skraca proces analizy wartości honorarium w kontekście złożoności projektu oferuje wiedzę na temat wartości prac projektowych, pozwala na ich racjonalną ocenę - przez to wpływa na jakość środowiska pracy architekta oraz jakość jego produktu.

WSPARCIE TECHNICZNE
  • Adres: 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 77A
  • Telefon: +48 89 6755 110
  • Email: info@simplifee.pl

Aktualności

ciekawostka

2022-09-14 12:09

Analizując kolejną publikację SARP Zielona Góra zauważyliśmy zbieżność częstotliwości wykorzystywania narzędzi serwisu simplifee.pl do analizy wartości prac projektowych, a bardzo dobrymi wynikami osiąganymi w przetargach. Tam gdzie więcej sesji, więcej analiz i dłuższy czas obecności w serwisie tam też lepsze wyniki pracowni, w kilku przypadkach nawet dwukrotnie wyższe. W przyszłości …

wskaźnik P

2022-07-28 13:07

W ciągu kilku dni wprowadzimy modyfikację narzędzia, która umożliwi jeszcze bardziej precyzyjną wycenę. Dotyczy to wskaźnika "P", który jest mnożnikiem uzależnionym od specyfiki zleconych prac projektowych oraz od zakresu tychże prac. Dzięki zastosowaniu mnożnika możemy np.: oszacować wartość projektu dla wielokrotnie implementowalnych obiektów w ramach tej samej inwestycji - takie …

'19 vs '22

2022-07-07 12:07

W 2019 roku publikowaliśmy informację o wycenie prac projektowych domu rezydencjonalnego tzw. Domu Lewitującego. Wartość była oszacowana dla obiektu realizowanego na skarpie, wyposażonego w wentylację mechaniczną i klimatyzację, dodatkowo powstały kosztorysy. W pełnym zakresie prac projektowych oraz przy realizacji projektu wielobranżowego wówczas oszacowaliśmy wartość prac projektowych na 160 000pln, dzisiaj …

biały styczeń maj 22

2022-07-05 16:07

Analiza danych z przetargów realizowanych w maju wykazuje, że utrata wartości prac projektowych spadła tylko do 2% co jest ewenementem w skali ostatnich dwóch dekad. Oby ten trend się utrzymał. WG SARP Zielona Góra, skąd powyższe dane, analiza wartości prac projektowych została przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia MI ...w sprawie kosztorysowania... …

BIM

2022-07-05 15:07

Coraz częściej słyszy się o potrzebie wykorzystywania narzędzi BIM'owych, co jest związane z kosztami oprogramowania, specjalistycznymi szkoleniami kadry a także z zatrudnieniem pracowników o szczególnych kompetencjach. Oczywiście ma to wymierny wpływ na koszt dokumentacji projektowej, jej jakość i poziom zaawansowania. Dzisiaj wprowadzamy nadążający za zmianami rynkowymi wskaźnik BIM. Na podstawie …

one way ticket....

2022-06-28 16:06

Chodzi o to, że tak zdewaluowaliśmy rynek prac projektowych, że dzisiaj trudno jest nam uwierzyć w wartości wynikające z obowiązujących normatywów. W konsekwencji tych działań stajemy się największym sponsorem działań deweloperskich. Powinniśmy żądać publikacji swojego logo na ścianach tych obiektów :)
Simplifee.pl odpowiada na pytanie ile powinien kosztować projekt, wydaje …

Projekt budowlany i jego elementy

2021-02-25 10:02

Wielu architektów i inżynierów myli Projekt Wykonawczy z elementem Projektu Budowlanego jakim jest Projekt Techniczny. Intencją ustawodawcy było uproszczenie procedury pozyskiwania Decyzji o Pozwoleniu Na Budowę - dlatego dokonał nowego podziału Projektu Budowlanego na cztery części: Projekt Architektoniczno Budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu, oraz opracowanie zawierające Opinie, Uzgodnienia, Inne Dokumenty, a …

porównanie procentowe ilości wycen 2019/2020 w kontekście kategorii obiektu

2020-12-29 15:12

Z dużym powodzeniem można założyć, że sama wycena prac projektowych skutkuje późniejszą realizacją zadania, choć nie zawsze przez tą jednostkę projektową, która takiej wyceny dokonała. To pozwala wysnąć pewne wnioski, a przynajmniej zaobserwować trendy w czasie kryzysu epidemiologicznego.

Pandemia spowodowała ciekawe zmiany na rynku prac projektowych, co obrazują powyższe dwa …

simplifee vs metody analogowe

2020-10-16 10:10

simplifee vs metody analogowe

Ostatnio IARP opublikował wykład Piotra Żabickiego na temat określania wartości honorarium wg obowiązujących standardów (załączam link i namawiam do wysłuchania). To bardzo dobry głos w kwestiach edukacji w zakresie analizy kosztów projektowania. Kwestia wartości kładzie się cieniem na całą branżę, powoduje patologiczne rozwiązania w sferze zatrudnienia, …

promocja dla architektów

2020-10-12 14:10

Po trzech latach promocji zmieniamy formułę. Chcemy szkolić w zakresie wycen i rozwijać narzędzie dodatkowo w innych przestrzeniach. Niebawem zaproponujemy kalkulator wartości prac projektowych oparty o nowe Prawo Budowlane - skojarzony z nowym kształtem dokumentacji projektowej. Dlatego jeszcze przez miesiąc będziemy intensyfikowali działania na upowszechnianiu narzędzia wśród architektów uprawnionych. 

kategorie trudności

2020-06-23 15:06

simplifee.pl w swojej pierwotnej wersji uwzględniało jedynie minimalny poziom trudności dla poszczególnych subkategorii funkcjonalnych. Chcieliśmy zwrócić uwagę użytkownikom jak bardzo różnią się ich wyceny, wyceny spotykane na rynku chociażby w przestrzeni przetargowej od wycen minimalmych. Tylko nieliczna grupa użytkowników realizowała możliwość podnoszenia wartości w zależności od poziomu trudności, za pomocą …

upgrade serwisu SIMPLIFEE.PL

2020-06-18 10:06

COVID-19 spowodował, że zespół developerski miał czas na przemyślenia, niezakłóconą pracę, co z kolei zaskutkowało pakietem interesujących zmian w serwisie SIMPLIFEE.PL

Wprowadziliśmy kilka zmian dotyczących UX'a ale także funkcjonalności narzędzia. Główne dwie korekty dotyczą samego algorytmu. Pierwsza umożliwia określenie kategorii trudności obiektu, co precyzuje i urzetelnia wycenę, a która bezpośrednio …

szkolenie

2020-03-06 15:03

2020 rok zaczął się cyklem wykładów i szkoleń. Dziękujemy Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów i Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów za liczne przybycie i twórczą wymianę spostrzeżeń o rynku prac projektowych w Polsce.

Cieszymy się, że możemy naszą wiedzę przekazywać najmłodszym adeptom zawodu - studentom architektury studiów magisterskich Politechniki Gdańskiej.

plan prac architekta

2019-12-12 10:12

Jak wielu z nas wyceniając swoją pracę realizuje to w kontekście wszystkich elementów planu prac architekta? Z badań jakościowych wynika, ze w ogóle niewielu z nas o nim wie. Wyceniamy swoje prace na podstawie fałszywych wskaźników które publikują blogerzy ale także media o szerokokątym zasięgu, choć powinienem napisać rażeniu. Proces …

czy poprawnie wyceniamy swoją pracę?

2019-12-05 15:12

Proces inwestycyjny by przebiegał sprawnie winien być rzetelnie przygotowany w fazie projektowej. By tego dokonać należy zaprojektować obiekt w sensie przestrzennym/kubaturowym, wykonać projekty zagospodarowania terenu oraz projekty wnętrz, wszystkie powyższe wyposażone w projekty branżowe. Większość z architektów pomija na etapie analizy wartości prac projekty zagospodarowania terenu oraz projekty wnętrz. O …

ucz się, ucz

2019-11-04 20:11

Różnice w zarobkach między szeregowymi pracownikami branży budowlanej, a terminującymi architektami czy inżynierami sięgają 100%. To chyba najgorszy okres dla wykwalifikowanych kadr procesu budowlanego. Głównym problemem jest wyniszczająca konkurencja i źle rozumiany wolny rynek. To wszystko sprawiło, że oczekiwania rynku są zawsze na niższym poziomie niż wynika to z Regulaminu …

fasady - architekci wyceniajcie dobrze!

2019-10-30 11:10

Zainspirowała mnie ilość ofert na jednym z kanałów społecznościowych dotyczących realizacji wnętrza w cenie 80pln/sqm. Zanotowałem, w kontekście pytania Inwestora o wartość projektu, kilkanaście ofert drastycznie zaniżających wynagrodzenie projektanta. 

Wg simplifee.pl, więc również za Regulaminem Honorarium IARP projekt obiektu o powierzchni 200sqm realizowany w pełnym zakresie (inwentaryzacja, koncepcja w dwóch …

projekt nie za miliony

2019-10-22 12:10

Zlecę projekt nie za miliony!

Zainspirował mnie powyższy tytuł, często można go zobaczyć na forach okupowanych przez architektów oraz potencjalnych klientów. Zastanawiałem się co to jest projekt ‘nie za miliony’? Pewnie tani, taki przyjazny dla kieszeni inwestora. Wyobrażenie o wartości prac projektowych jest zupełnie inne w przypadku pracowni projektowych wieloosobowych, …

projekt mieszkania za 2k

2019-10-15 13:10

Dzisiaj na jednym z kanałów facebook'owych pojawiło się ogłoszenie pewnego, pewnego siebie, jegomościa, który poszukiwał architekta do zaprojektowania i zinwentaryzowania apartamentu w Gdańsku. Podał nawet budżet jaki posiada na realizację powyższego zadania. I w tym miejscu zaczyna się problem - budżet to 2000 pln. Wg RH koszt projektowania wnętrz apartamentu …

murarz vs architekt

2019-10-01 08:10

Ciekawe spostrzeżenie. Okazuje się, że rynek usług projektowych jest tak zdewaluowany, że gdyby nawet stosować wartości minimalne wynikające z Regulaminu Honorarium IARP to wciąż architekci są tańsi niż pracownicy fizyczni na budowie. Architekci podnieście ceny, jeśli tego nie zrobicie będziecie zmuszeni się przekwalifikować i zawód murarza będzie dobrym wyborem ;)

wzrost cen towarów a wartość prac projektowych

2019-09-19 09:09

Od kilku lat obserwowany jest trend wzrostu cen, nie tylko dotyczy to legendarnej pietruszki ale również cen materiałów budowlanych, pracy, usług transportowych, a także szerokorozumianych usług budowlanych. Nie dotyczy to jednak rynku usług projektowych. Z analiz prowadzonych przez SIMLIFEE.PL wynika, że wartości prac stabilizują się na poziomie minimów wynikających z …

Czy SIMPLIFEE ma wpływ na podniesienie wartości honorarium architektów i inżynierów?

2019-09-13 12:09

Używalność kalkulatorów w Polsce sukcesywnie wzrasta wraz z przyrostem użytkowników. Na koniec wakacji i początek roku szkolnego obserwujemy duży wzrost ilości kalkulacji. Bierze się to z pewnością ze zwiększonej aktywności rynku po okresie wakacji. Obserwując stosowalność wskaźników korekty wartości prac projektowych dochodzimy do wniosku, że większość z użytkowników kalkuluje swoje …

Szkolenie w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP

2019-04-10 10:04

Szanowni Państwo, 

Już za kilka dni będziemy mieli zaszczyt wystąpić przed małopolskimi architektami w siedzibie Izby na ul. Kraszewskiego 36 ze szkoleniem z zakresu szacowania i wyceny ofert. 
Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 i będzie transmitowane online. Projekt zostanie zaprezentowany przez Tomasz Skrobun, architekta i autora algorytmów …

Architekci podnieście ceny!

2018-12-21 07:12


Koszty realizacji zadań budowlanych poszybowały w górę. Według ostatniej aktualizacji baz cenowych na SIMPLIFEE.pl średnia wartość podwyżek to 19,7%. Ma to związek ze wzrostem wynagrodzeń w budownictwie, wzrostem cen materiałów budowlanych, a także z dużym popytem na usługi firm budowlanych, które dzisiaj inaczej modelują koszty, podnosząc ceny roboczogodziny oraz zwiększając …

pytania i odpowiedzi

2018-01-09 11:01

Pojawiają się pytania na temat kalkulacji obiektów wielofunkcyjnych, lokalizowanych na dużych parcelach co do których oczekuje się zagospodarowania i zaprojektowania w szczególny sposób oraz do zadań z których wyłącza się jakąś część przestrzeni opracowując dodatkowo projekty wnętrz w zakresie szczegółowym. 

Mechanizm został zaprojektowany by zliczać koszty na poziomie minimalnym pojedyńczych …

Historia jednego przetargu

2017-12-17 23:12

Systematyczie będziemy starali się publikować informacje o skutkach przetargów. Dzisiaj pierwszy - dom dzienny pomocy w Mikołowie.

Przetarg rozpisano dla dość rozległego zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie …

Nowa funkcjonalność - pełna wycena prac projektowych

2017-11-09 06:11

Ważny dzień! Simplifee architektura zostało rozszerzone o dodatkową funkcjonalność uwzględniającą wszystkie aspekty procesu projektowego i inwestycyjnego, które zamieściliśmy w ramach naszej witryny już w sierpniu w formie obrazka tutaj.
Od dzisiaj możemy wycenić pełen zakres usług architekta i opublikować w dowolnej konfiguracji, ukrywając niepotrzebne nam w danym momencie opcje.

Wycena …

plan prac architekta

2017-08-07 09:08

w kontekście dyskusji na temat wyceny prac projektowych publikujemy diagram aktywności architekta wraz z przykładem wyceny wszystkich aspektów procesu dla 440sqm mikro hotelu realizowanego w ramach rewitalizacji historycznego budynku inwentarskiego.

Konkurs !

2017-03-03 10:03

Konkurs ! (Każdy wygrywa ! )

Nagroda? 10 dni dowolnie wybranego kalkulatora dla architektów lub inżynierów, od momentu wpisania kodu promocyjnego (patrz pkt. 2a konkursu)

Zasady:
1. Należy udostępnić nasz post na swojej tablicy facebooka lub twittera wraz z komentarzem #simplifee <nazwa_kalkulatora>, gdzie <nazwa_kalkulatora> to kalkulator do jakiego chcielibyście otrzymać …

Simplifee.pl obniża koszty pracy!

2016-12-21 15:12

Koszt realizacji wyceny prac projektowych to 11pln (koszt licencji) plus 6pln (czas poświęcony na kalkulację - 3min pracy architekta).

17pln za pierwszą kalkulację, każda następna to 6pln. 

Jeśli robisz to tradycyjną metodą analizując zapisy normatywów poświęcasz 1h do 2h, a każda z nich to 120pln.

 

korzystając z simplifee.pl obniżasz koszt …

Simplifee docenione !

2016-12-16 07:12

SIMPLIFEE Z NAGRODĄ „NOWA NATURA BIZNESU – INNOWACYJNOŚĆ NARZĘDZIEM INTERNACJONALIZACJI”

W listopadzie, wzięliśmy udział w  konkursie organizowanym przez Olsztyński Park Naukowo Technologiczny „NOWA NATURA BIZNESU – innowacyjność narzędziem internacjonalizacji” zorganizowanym dla przedsiębiorstw OPN-T, których innowacyjne produkty lub usługi zostały wprowadzone na rynek w okresie od rozpoczęcia działalności Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, …

Ocena punktowa w architekturze wnętrz

2016-12-14 06:12

Oprogramowanie Simplifee jest ciągle rozwijane. Jednym z efektów rozwoju naszego narzędzia dla architektów i inzynierów jest wprowadzenie ułatwień dla projektantów wnętrz w postaci dodatkowego modułu służącego ocenie skali trudności za pomocą punktów. Podobnie jak w architekturze krajobrazu, w architekturze wnętrz jest możliwość wyboru kategorii za pomocą  6 suwaków. Suma uzyskanych punktów za …

Nowość - Architektura krajobrazu

2016-11-30 22:11

Szanowni Państwo, wraz z nową wersją simplifee.pl wprowadziliśmy szereg usprawnień oraz nowych kalkulatorów honorariów dla architektów i inżynierów. Jednym z nich jest narzędzie wspomagające wycenę projektów - architektura krajobrazu. Jeśli używaliście już naszych rozwiązań, takich jak kalkulator wycen honorariów dla architekta lub architekta wnętrz, to spotkaliście się Państwo z koniecznością wyboru …

Simplifee na pintereście !

2016-09-03 12:09

Każdego miesiąca staramy się rozszerzać działalność kalkulatora dla architektów i architektów wnętrz o kolejne funkcjonalności, czasami dotyczą bezpośrednio działania samego kalkulatora, czasami roszerzamy nasz zasięg o kolejne social media tak, aby docierać do jak największej liczby osób.

Zaczęliśmy od Facebooka, w lipcu i sierpniu był Twitter. Czas abyśmy dołączyli …

Nowa funkcjonalność - Twoje kalkulacje

2016-08-09 12:08

Wprowadzamy nową funkcjonalność 'Twoje Wyceny' która służy katalogowaniu naszych działań, będzie można się do nich odnieść w dowolnym czasie bez uciążliwego wertowania mailingu. 

Opcja oczywiście dostępna po zalogowaniu się, w 'ustawieniach" konta (prawy górny róg strony) lub pod tym linkiem 

Jak to działa?

2016-07-28 09:07

Banner, który powstał pierwotnie do celów informacyjnych, a który był umieszczony w dziale 'jak to działa' był przygotowany jako materiał do drukowania w formacie A1. Dzisiaj publikujemy infografikę, kompaktową i czytelną by wyjaśnić mechanizm działania algorytmu analitycznego. Mamy nadzieję, że ułatwi to użytkowanie architektom i architektom wnętrz. W pięciu prostych …

Simplifee na Twitterze

2016-07-18 11:07

Projekt SIMPLIFEE z założenia winien poprawić jakość środowiska pracy architekta. Ważnym udziałem w przedsięwzięciu jest wsparcie oferowane przez Państwa.  Dzisiaj dołączamy do Twittera. Zapraszamy do "obserwowania" nas oraz przekazania tej informacji swoim "niefacebookowym" przyjaciołom! Z góry dziękujemy za wsparcie.
Kalkulator dla Architektów, Architektów wnetrz oraz inzynierów - Simplifee znajdziecie pod linkiem: https://twitter.com/simplifee_pl

Piszą o nas !

2016-07-13 16:07

Dzięki uprzejmości bloga archifunblog, w internecie pojawił się wywiad z pomysłodawcą oraz fundatorem kalkulatora honorariów architekta w oparciu o wytyczne regulaminowe. Cieszy nas to, że praca zespołu zostaje zauważona, cieszy nas, że wzbudza emocje, a jeszcze bardziej, że służy środowisku zawodowemu.

 

link do wywiadu: https://archifunblog.wordpress.com/2016/07/08/kakulator-simplifee-wywiad/

Zalety oprogramowania Simplifee dla architektów

2016-07-07 07:07

W 2016 r. kalkulator Simplifee - funkcjonujący w oparciu o regulamin honorariów architekta z 2006 r. - stał się narzędziem dostępnym online. Niesamowicie ułatwia on proces wyceny, przez co mogą Państwo zapomnieć o żmudnym wertowaniu regulaminów, pochłaniającym mnóstwo czasu. Zaoszczędzony czas można przeznaczyć na poszukiwanie nowych zleceń lub realizację pozyskanych …

Przykładowe wyceny

2016-06-10 20:06

W związku z licznymi zapytaniami o wyceny ... postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i stworzyliśmy możliwość dodawania zarejestrowanym użytkownikom własnych wycen wraz ze zdjęciami obiektów.

Simplifee na kindla?

2016-06-06 19:06

Nadmieniamy, że Simplifee działa również na czytnikach kindle! Dzięki naszemu kalkulatorowi określą Państwo honorarium za prace architekta, honorarium za prace architekta wnętrz oraz honorarium za prace inwentaryzacyjne. 

Fanpage Simplifee

2016-05-20 19:05

Rozwijamy się powoli, ale systematycznie, objawiając się na rynku wycen. Znaleźć nas można również na facebooku https://www.facebook.com/simplifee.calculations/.

Zapraszamy w odwiedziny, prosimy o komentarze oraz o uwagi. Oprogramowanie do wycen projektów budowlanych, honorariów architekta zarówno dla architektów uprawnionych, jak i osób niebędących architektami jest tworzone przede wszystkim dla Państwa
i każda uwaga jest …

Architektura wnętrz

2016-05-15 19:05

Dwa tygodnie minęły, a my w ciągu tego czasu dostaliśmy mnóstwo pytań i komenatrzy. Postanowilismy więc udostępnić kolejny (po kalkulatorze dla architektów) kalkulator honorariów - tym razem jest to kalkulator dla architektów wnętrz, uprawnionych i nie tylko. Od dziś wycena projektu wnętrz będzie jeszcze prostsza, wystarczy wybrać odpowiednią kategorię, okreslić metraż …

Vouchery dla wszystkich

2016-05-05 19:05

W trosce o Państwa wygodę i z chęci pochwalenia się naszą innowacją stworzyliśmy Państwu możliwość sprawdzenia oprogramowania/aplikacji przed dokonaniem zakupu wersji płatnej. Wprowadziliśmy system voucherów zapewniający czasowy bezpłatny dostęp do kalkulatorów. To wyjątkowa okazja wypróbowania całkiem za darmo kalkulatora wycen w pojedynkę lub zespole pracowniczym, w zaciszu domowym lub gwarze firmy - …

Czy wiesz, że...

2016-05-04 19:05

... już od dzisiaj prezentujemy wybrane statystyki z wycen? Jedną z pierwszych zaprezentowanych przez nas statystyk jest mediana z wycenianych powierzchni, która wynosi na dziś, tj. 4 maja 2016 336 metrów kwadratowych. Więcej statystyk z wycen projektów i honorariów znajdą Państwo pod adresem http://simplifee.pl/statistic/infografika/ w formie przejrzystych infografik. 

Niech się święci 1 Maja! Wystartowaliśmy!

2016-05-01 19:05

3...2...1.. start!

Dziś wystartowaliśmy z pierwszym (z całej serii) kalkulatorem honorariów architekta. Jesteś architektem, architektem wnętrz, inżynierem lub inwestorem czy osobą prywatną zainteresowaną wyceną usług z zakresu architektury? Zastanawiasz się, jak powinien być wyceniony prawidłowo projekt architektoniczny czy budowlany? Może chciałbyś wiedzieć, ile średnio kosztuje planowana przez Ciebie inwestycja? Dobrze trafiłeś! Simplifee …

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.