DLACZEGO SIMPLIFEE?

Simplifee prócz tego, że skraca proces analizy wartości honorarium w kontekście złożoności projektu oferuje wiedzę na temat wartości prac projektowych, pozwala na ich racjonalną ocenę - przez to wpływa na jakość środowiska pracy architekta oraz jakość jego produktu.

WSPARCIE TECHNICZNE
  • Adres: 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 77A
  • Telefon: +48 89 6755 110
  • Email: info@simplifee.pl

simplifee vs metody analogowe

simplifee vs metody analogowe

Ostatnio IARP opublikował wykład Piotra Żabickiego na temat określania wartości honorarium wg obowiązujących standardów (załączam link i namawiam do wysłuchania). To bardzo dobry głos w kwestiach edukacji w zakresie analizy kosztów projektowania. Kwestia wartości kładzie się cieniem na całą branżę, powoduje patologiczne rozwiązania w sferze zatrudnienia, zaniżanie wartości prac w postępowaniach przetargowych, wreszcie problemy z utrzymaniem subskrypcji narzędzi, rozwojem zespołów i szkoleniami etc. Stan ten wymaga szerokokątnej edukacji i nacisków środowiska na wdrożenie dobrych praktyk i dobrych standardów realizacji prac projektowych.

Postanowiłem porównać i uzupełnić analizy kosztów prac projektowych zaproponowaną przez Piotra Żabickiego z kalkulacją zrealizowaną przy pomocy www.simplifee.pl przypomnę, że w prezentacji wartość ta oscylowała wokół 900 000pln netto.

Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy to założony koszt realizacji zadania określony na poziomie 12mln pln netto przy powierzchni całkowitej obiektów 7,6 tys. sqm.  Wg wskaźników wartość ta jest zaniżona niemal dwukrotnie co realnie wpływa na zmniejszenie wartości prac projektowych.

Drugi problem to brak uwzględnienia w analizie opartej o rozporządzenie MI i wynikającej z RH 2006 kosztów zaprojektowania zagospodarowania terenu, co z kolei uwzględnia tzw Metoda Środowiskowa, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelne porównanie metod.

Po trzecie należy dodać, że stosowanie metod opartych o koszt projektowania 1sqm (tzw. złotówkowych) musi uwzględniać utratę wartości złotówki na przełomie ostatnich 18 lat. To bardzo istotne bo wartość jest niebagatelna i sięga 30%

Zatem założenia:

Szkoła zabytkowa, przebudowa.

Teren powierzchnia – 13 253sqm

Obiekty powierzchnia całkowita – 7 672sqm

Zgodnie z wskaźnikami Sekocenbudu wartość realizacji to 27mln pln

Analiza winna dotyczyć szacowania kosztów zagospodarowania terenu, szacowania kosztów przebudowy budynku chronionego przez służby konserwatorskie, a także kosztów inwentaryzacji.

Teren: (przyjmujemy drugą kategorię trudności - teren o niejednorodnej zabudowie, prostym zagospodarowaniu i uzbrojeniu, do 4 projektowanych sieci, pojedynczymi urządzeniami technicznymi i technologicznymi, tereny z układem komunikacji wewnętrznej – od 10% do15% powierzchni opracowania, teren – do 3 zakresów funkcyjnych, teren o prostej rzeźbie z niedużymi zmianami w stosunku do istniejącego ukształtowania, teren o prostych układach szaty roślinnej lecz jej niejednorodnym składzie. Dodatkowo teren jest objęty ochroną konserwatorską)

 

 

 

projekty koncepcyjne:                                                29 800pln

projekty budowlane:                                                   41 700pln

projekty wykonawcze:                                               47 700pln

suma:                                                                           119 200pln

Budynki: Budynki: (przyjmujemy 4 kategorię trudności i kategorię funkcjonalną ‘Oświata’ i subkategorię funkcjonalną, licea, szkoły zawodowe z warsztatami i/lub laboratoriami’, obiekty w strefie ochrony konserwatorskiej podlegające przebudowie)

 

analizy przedprojektowe:                                          27 800pln

studium programowo przestrzenne:                      41 700pln

projekty koncepcyjne:                                             278 400pln

projekty budowlane:                                               487 200pln

pomoc w uzyskaniu DPNB                                        41 800pln

projekty wykonawcze:                                             556 800pln

kosztorys inwestorski                                                 69 600pln

specyfikacje i dokumentacja przetargowa           167 000pln

pomoc w przeprowadzeniu przetargu                   69 600pln

nadzór autorski                                                         167 000pln

oddanie obiektu do użytkowania:                           41 800pln

suma:                                                                     1 948 700pln

 

Inwentaryzacja Budynków: (przyjmujemy pełny zakres budowlany wraz ze wszystkimi instalacjami)

Inwentaryzacja budowlana:                                       96 600pln

suma:                                                                             96 600pln

 

Wartość prac projektowych dla pełnego zakresu działań architekta to 2 164 500pln i stanowi to 8% kosztów inwestycji. Jeśli zakres prac zawęzimy li tylko do prac projektowych otrzymamy sumę 1 580 000pln, która z kolei stanowi 5,8% kosztów inwestycyjnych. We wszystkich przypadkach przytoczonych przez Piotra Żabickiego wskaźnik procentowy to 7,5% i dotyczy tylko podstawowych prac architekta. Różnica 1,7% wynika ze skali przedsięwzięć - im większe tym wskaźnik procentowy mniejszy.

Wniosek: wszystkie metody/kalkulacje prowadzą do podobnej konstatacji. Kluczowym jest poprawne zbadanie skali przedsięwzięcia i rzetelne policzenie jego wartości. W przypadku przetargów często koszty prac są zaniżane, wynika to z nieprecyzyjnych danych startowych, często też z zasobów budżetowych klienta – co nijak ma się do rzeczywistych wartości kosztów inwestycyjnych.

Simplifee.pl pozwala na szybką kalkulację, bez sięgania do roczników statystycznych co czyni narzędzie doskonałym dla młodych adeptów zawodu.

Link do narzędzia jest publikowany na warsztatarchitekta.pl, za co ukłony dla IARP

https://www.warsztatarchitekta.pl/vademecum/kalkulator-wycen-prac-projektowych

Link do wykładu Piotra Żabickiego

https://www.facebook.com/izbaarchitektowrp/videos/285479249555981

Zdjęcia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.